Контакти

Domaine Boyar

София, Бояна,
ул. Маринковица 2Б ет. 1
Е-mail info@domaineboyar.com
тел.: +359 2 96 97 980

Търговски отдел

София                                                                                                 
Борислав Ковачев
0888 419 888
Borislav.Kovachev@domaineboyar.com

Диан Иванов                             
0887 388 469                           
Dian.Ivanov@domaineboyar.com

Милена Филимонова           
0888 238 883                           
Milena.Filimonova@domaineboyar.com

Георги Иванов                          
0888 615936                            
Georgi.Ivanov@domaineboyar.com

 

Пловдив                                                                                            
Калин Педев                             
0887 313 445                           
Kalin.Pedev@domaineboyar.com

 

Варна                                                                                                  
Роси Пенчева                            
0888 200 735                           
Rosi.Pencheva@domaineboyar.com

Ани Георгиева                          
0886 202 128                           
Ani.Georgieva@domaineboyar.com

 

Бургас                                                                                                 
Антон Стайков                          
0884 412 800                           
Anton.Staykov@domaineboyar.com

Надежда Кокалджиева        
0888 278 885                           
Nadezhda.Kokaldzhieva@domaineboyar.com

 

Стара Загора                                                                                    
Таня Добрева                           
0887 785 619                           
Tania.Dobreva@domaineboyar.com

 

Шумен                                                                                               
Илия Койнов                             
0882 450 303                           
Iliya.Koynov@domaineboyar.com

 

Велико Търново                                                                            
Стелияна Пенева                    
0889 347 519                           
Steliana.Peneva@domaineboyar.com

 

Благоевград                                                                                    
Владислав Равначки              
0888 008 837                           
Vladislav.Ravnachki@domaineboyar.com

Маркетинг

София, Бояна,
ул. Маринковица 2Б ет. 1
Е-mail info@domaineboyar.com
тел.: +359 2 96 97 980

Изба "Сините скали"

Сливен
Индустриална зона, Старозагорско шосе

тел.: +359 44 619 101

Сайтът е достъпен за лица над 18 години.

Да, над 18 години съм Не, нямам навършени 18 години