Вината ZAGORE са селекция автентични вина, създадени от плодородните почви на Тракийската Низина по традиции на древните траки, считани за едни от най-добрите винари в Античността.
Името ZAGORE има български произход. Буквално означава „зад планината“. То е историческото название на областта между Средна гора на север, Чирпанските възвишения – на запад, Черно море на изток и Родопите, Сакар и Странджа на юг. Именно в тези предели попада и Тракийската Низина, земя на богата история и винопроизводство.

Показване на 3 резултата

Показване на 3 резултата