Устойчивост

Устойчивост

Корпоративна Социална Отговорност във винения сектор

Изхождаме от перспективата, че социалната отговорност означава насърчаване на местната икономика и насърчаване на винената култура, отговаряйки на амбицията на новите потребители, които в днешно време търсят и подкрепят компании, които имат структурирана и установена социална роля. Ето защо е изключително важно винарните да се ангажират да бъдат положителна сила в своите местни общности, приемайки устойчивост на корпоративната отговорност.


Устойчиво бъдеще

Всяка година Домейн Бойар участва и подкрепя различни социални каузи и организациите, които застават зад тях като извършва поредица от благотворителни дейности.

В крак с глобалните климатични проблеми избата премина изцяло към работа с олекотени бутилки, което води до пестене на ресурси и оптимизира вредните емисии при транспортиране на виното.

Всички вина произвеждани от Домейн Бойар са веган, за да се избегнат проблеми свързани с определени хранителни непоносимости при някои консуматори.

Избата е въвела технологии за максимална оптимизация разхода на ток, вода и други ресурси, като изгражда Фотоволтаична система от 500 кв.м. През 2022 започва изграждането на пречиствателна станция за отпадните води.
Домейн Бойар притежава една от малкото у нас бъчварски работилници за рециклиране на бъчви, с което се удължава живота на бъчвите, и което води до пестене на дървения материал нужен за тяхното производство.